Påverkade leverans- och stopptider

Från och med måndag den 30 mars ändrar vi tillfälligt våra utkörningstider. Vi tar bort alla tidiga natt/morgonkörningar och kommer att leverera era varor mellan 07:30-18:00.

Se mer på förstasidan​

Här hittar du som leverantör all information kring rutiner vid produktlarm

Andys Frukt ska omedelbart kontaktas via produktlarm@andysfrukt.se.se​om det föreligger behov av att återkalla produkt på grund av hotad säkerhet eller annan typ a kvalitetsproblem.

​Nedan finner du obligatorisk information som skall uppges i samband med produktlarmet för att vi ska kunna göra en relevant bedömning av larmet och agera snabbt. ​

Nedan finner du stödpunkter som skall uppges i samband med produktlarmet så att vi direkt får så mycket information som möjligt för att kunna göra en relevant bedömning av larmet och därefter kunna agera snabbt.​

Fakta som ska framgå i produktlarmet till Andys Frukt

 • Leverantör
 • Kontaktuppgifter för frågor gällande larmet
 • Kontaktuppgifter för hantering av returer
 • Produktbenämning
 • Produktstorlek (vikt/volym)
 • Leverantörens artikelnummer
 • Andys artikelnummer
 • Orsak till produktlarm, beskrivning
 • Riskbedömning för konsument: hög, medel, låg
 • Bäst före-datum och batch-kod på berörda artiklar
 • Utleveransdatum av aktuell produkt till Andys samt volym
 • Vilken åtgärd förväntas av Andys: endast stopp på lager eller stopp på lager och återkallelse från slutkund (Andys debiterar en avgift för varje kundkontakt)
 • Hur ska Andys hantera berört parti på lager?
 • Hur ska Andys kunder hantera berört parti vid återkallelse: retur /kassering​

För mer information eller frågor, kontakta Kvalitetsavdelningen på Menigo: kvalitet@menigo.se

Vägledning vid riskvärdering

Risk

Hög

Medel

Låg

Definition

Främmande föremål eller kontaminering av hälsofarliga ämnen alternativt hälsovådliga mikroorganismer t.ex. Listeriamonocytogenes och Salmonella, metallbitar och allergener enligt direktiv 2003/89/EG, som kan ge allvarliga skador vid konsumtion.​​

Främmande föremål eller kontaminering av ämnen som inte riskerar att ge allvarliga skador vid konsumtion. Avvikelser mot lagkrav som ej har påverkan på människors hälsa/säkerh​et

Kvalitetsbrister avseende smak, lukt, konsistens, utseende mm.

Mindre avvikelser.

Adress

​Andys Frukt Clafra AB

Uppköparvägen 6

12044 Årsta​

Kontaktinfo​

Tel: 08-19 63 07

Fax: 08-18 19 26

E-mail: info@andysfrukt.se​

​Vad är i säsong just nu?

Se ett urval av produkter som

är i säsong.

Läs mer här...​