Policy & Mål

Andys Frukt ska, genom ett nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer, erbjuda ett komplett sortiment av produkter som motsvarar våra kunders förväntningar till en rimlig prisbild.

Kvalitets- och miljöpolicy

Andys Frukt är en fullsortimentsleverantör av frukt och grönsaker. Vi har ett vidspännande och i många avseenden unikt samarbete med leverantörer och producenter från hela världen som samarbetar med oss.
Med stigande miljöintresse blir det allt viktigare att erbjuda produkter som odlas så nära konsumenten som möjligt. För att en grönsak ska klassas som närproducerad måste den vara odlad inom en radie av 50 mil från platsen där de konsumeras.

Våra medarbetare är kunniga och ska ge kunden ett professionellt bemötande. Medarbetarna ska med sin kompetens och personliga omtanke skapa en hög servicenivå och eftersträva ständiga förbättringar.

Verksamheten ser lagstiftning och andra relevanta krav som lägst nivå och arbetar ständigt för att förebygga föroreningar. Vi arbetar för att ta tillvara på det avfall och resurser som uppkommer i verksamheten och på så sätt begränsa vår miljöpåverkan.

Stockholm, 2018-08-13 Andys Frukt (Clafra AB)
Tony Bacci
VD

Kvalitets- och miljöval

Andys frukt arbetar med kvalitet- och miljöfrågor och sätter upp mål och handlingsplaner för att anpassa verksamheten. Följande områden ger exempel på hur vi praktiskt arbetar med kvalitets- och miljöfrågor i det dagliga arbetet.

Utbytesprogram för transportbilarna
Nytt mål för 2018 fastställs.
Mål 2019-12-31: Fyra (4) transportbilar ska bytas ut till Euro 6 klassade.

Utgångsläge: 9 av 22 bilar är Euro 5
Mål: 5 av 22 bilar är Euro 5

​Kvalitetsmål för inleveranser
Vi mäter alltid hur många leveranser som innehåller felaktiga eller defekta varor. Avvikelsen noteras på leverantörens fraktsedel. Vi följer därefter upp mätningarna och bedömer de svar vi fått i processen, för att se om det sker en förbättring av leveranserna från våra leverantörer.

Kundundersökning
Vi genomför regelbundet kundundersökningar för att mäta våra kunders nöjdhet per telefon. Vår målsättning är ett snitt på över 75%.

Transporter
Att följa aktuella miljöstiftningar,samhällets och våra kunders krav på miljöarbete, samt att själva vara ledande i processen att minska utsläppen av klimatgaser och luftföroreningar.

Alla transporter och distributionslösningar skall utföras med en så låg miljöbelastning som möjligt. Att ständigt eftersträva förbättringar i verksamheten ur miljösynpunkt.

Alla förare som är anställda av Andys frukt ska genom sitt uppträdande i trafiken medverka till att säkerheten på vägarna ökar. Genom att respektera gällande trafikregler bidrar Andys frukt till en säker trafikmiljö. Varje fordon får regelbunden service och tillsyn enligt uppgjorda serviceplaner.

​GMO
Leverantörer till Andys frukt måste försäkra att de endast levererar GMO-fria varor.

Sortiment
I fliken ”Sortiment” under rubriken ”Om oss” kan du läsa mer om vårt arbete med att miljöanpassa vårt sortiment.

​Spårbarhet
Andys frukt har ett utvecklat datasystem samt nära samarbete med leverantörer och kunder för att kunna säkerställa spårbarheten såväl bakåt som framåt i kedjan.

HACCP
Andys frukt arbetar med HACCP (intyg finns att erhålla), vilket är en av Livsmedelsverket upprättad metod för att spåra och hantera risker så att olika hälsofaror kan reduceras eller helt elimineras.​​